O nás

KATONA – Advokátska kancelária, s.r.o. poskytuje právne služby klientom, tak fyzickým ako aj právnickým osobám v slovenskom, maďarskom a v anglickom jazyku. Náš tím dokáže zabezpečiť pre klienta komplexné a efektívne riešenia akýchkoľvek požiadaviek či problémov. Spolupráca s nami vždy zaručuje kvalitu, rýchlosť, časovú flexibilitu a osobný prístup pre každého.

Advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo vo všetkých oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky, právneho poriadku Maďarska ako i práva Európskej únie. Disponujeme špecialistami na obchodné právo, občianske právo a rodinné právo, trestné právo, pracovné právo a správne právo. Zabezpečujeme taktiež zastupovanie klientov na súdoch i pred orgánmi verejnej správy. Taktiež poskytujeme klientom právne konzultácie v súvislosti s ochranou ich osobných alebo majetkových záujmov.
Naším cieľom je vždy zaistiť klientom plný právny servis na profesionálnej úrovni s dôrazom na vysokú odbornosť, pružnosť a efektivitu poskytovaných služieb.
Úzko spolupracujeme so súdnymi exekútormi, notármi, znalcami, audítormi, tlmočníkmi, účtovníkmi a daňovými poradcami. Všetci pracujeme so spoločným cieľom, a to je dosiahnuť cieľ klienta.

Spokojnosť klienta je pre spoločnosť KATONA . Advokátska kancelária, s.r.o. vždy na prvom mieste. Práve preto je pre nás dôležitá neustála spolupráca s klientom. Dbáme vždy o maximálnu informovanosť klienta o aktuálnom stave riešenia jeho záležitostí. Sme schopní zabezpečiť našim klientom komplexný právny servis nielen v slovenskom, ale aj v maďarskom a v anglickom jazyku. Pracujeme so zaručeným elektronickým podpisom, čo pomôže klientom ušetriť ich čas i financie.

V roku 2013 sa naša advokátska kancelária stala členom prestížnej medzinárodnej siete CICEROTM League of International Lawyers. CICEROTM združuje vysoko profesionálne nezávislé advokátske kancelárie, ktoré sa špecializujú na rôzne druhy práva ako obchodné právo, korporátne právo, fúzie, akvizície a mnoho ďalších druhov. Členom siete CICEROTM , na rozdiel od iných medzinárodných sietí, sa môže stať z každej krajiny len jedna advokátska kancelária, a je našou poctou, že CICEROTM si vybrala práve našu advokátsku kanceláriu.